Styrelseprotokoll 20170604

PROTOKOLL KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE ÖSTBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Dag 2017 06 04

Plats Logen på Tegen

Närvarande: Thomas Örtendahl; Peter Andersson; Jörgen Sundberg; Britt-Marie Jangestrand; Gunilla Örtendahl; Andreas Andersson

1. Öppnande                      

Sammanträdet öppnades av ordföranden Thomas Örtendahl som hälsade styrelsen välkommen.

2. Stadgeenlig kallelse       

Sammanträdet hade stadgeenligt utlysts och kallelsen godkändes.

3. Konstituering av styrelsen                   

Styrelsens sammansättning framgår av följande:

Ordföranden Thomas Örtendahl omvaldes av årsmötet 2016 05 15 för en mandatperiod om två år.

Årsmötet valde 2016 05 15 Jörgen Sundberg för en tvåårsperiod till ledamot i styrelsen.

Styrelsen valde vid konstituerande sammanträde samma dag Jörgen Sundberg till föreningens kassör.

Peter Andersson och Britt-Marie Jangestrand omvaldes av årsmötet 2017 06 04 som ledamöter, båda för en mandatperiod om två år.

Styrelsen valde vid dagens konstituerande sammanträde Britt-Marie Jangestrand till föreningens sekreterare.

Årsmötet valde 2016 05 15 Andreas Andersson till suppleant för en mandatperiod om två år och vid årsmöte 2017 06 04 valdes Gunilla Örtendahl till suppleant, likaledes för en

tvåårsperiod.

4. Tid för nästa sammanträde                 

Styrelsen beslöt avhålla nästa möte lördagen den 12 augusti 2017 kl 10.00 hos Peter Andersson, Tegen.

Vid protokollet

Britt-Marie Jangestrand

Justerat:

Thomas Örtendahl

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS