Styrelseprotokoll 20150816

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte för Östby vägförening 15-08-16.

Närvarande: Thomas, Jörgen, Gunnilla, Andreas, Peter

§1. Ordförandehälsade alla välkomna och förklarade dagen möte för öppnat.

§2. Dåordinarie sekreterare ej kunde närvara utsågs Peter till protokollförare.

§3. Tilljusterings hen utsåga Gunilla.

§4. Föregåendemötes protokoll upplästes och godkänndes. Med kommentarer

Fakturan på dikningen och byte av trummor har inkommit med 62 500:- kvar på kontot är 70 120:-

Planen hos Lena, är detta envändplats eller vad gäller? Andreas har förut kunnat köra in på Lars väg och vänt, men nu har han bytt lås. Andreas frågar Lars om att få en nyckel.

Vägkanterna blev ej klippta i år,pga att Bengt hade rengjort aggregatet. Andreas beställer klippning i god tid inför 2016 års klippning, klippningen skall utföras under veckorna 26 eller 27.

Asfalten vid motorbanan är dåligtrots flera på stötningar händer inget. Thomas kontaktar Johan Andersson påFärgelanda kommun, om inget händer lägger vägföreningen på grus i mitten avseptember.

Träd som är utmärkta med band ochsom vägföreningen vill få borttagna på Stefan Brobergs mark står fortfarandekvar. Thomas kontakt med Stefan varför det inte händer något. 

§5. Snöpinnar kommer attutplaceras 25 oktober, Peter sätter upp lapp på anslagstavlan om någon villanmäla sig.

 Städdagen, liftenfunkade inte som den skulle men vi fick låna den en helg till.

 Planerade åtgärder2015/2016 Vägen sladdas

 Diskussion om vemvi i framtiden skall använda för reparationer av vägen. Jörgen frågarFärgelanda Maskin schakt om en offert.

Trumma nr 6 behöver bytas, enbesiktning utföres efter mötets slut. Vi kostaterar att den behöver bytas.

Salt eller lut på vägen? En miljöaspekt? Tomas kontaktar REV om vilket de rekommenderar.

Diskussion om arvode för suppleanterna,Jörgen föreslog att det utgår ett arvode på 4000:- som fördelas lika mellanledamöter och suppleanter i styrelsen.

Förslag om att bygga en bod förvägföreningen där salt ev redskap och snöpinnar förvaras. Den kan uppförasunder städdagen nästa år.

§6. Nästa möte 10 april 2016kl 10,00 hos Thomas och Gunilla. 

§7. Då inga fler frågor fannstackade ordföraren för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vidprotokollet Justeras

PeterAndersson Gunilla Örtendal

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS