Välkommen till

Östby Vägsamfällighet

Grusvägen från 172:an till lugnet vid sjön.

Grusvägen från 172:an

till lugnet vid sjön

Vägen från 172:an började byggas 1960 och stod klar i första sträckning 1961. Vägen går från 172:an in till Östersjön med Rosendalen, Tegen och Teghagen som gårdar.

1954  byggdes det första sommarhuset och sedan har det växt. Man fick gå långa vägar från körbar bilväg till stugorna innan vägen blev klar. Jag skrev först att de första husen byggdes 1958 men tack vare Erik Andersson fick jag rätt årtal. 

1964 fastställdes de första stadgarna för Östby Vägsamfällighet och många i området har lagt massor av år på att sköta uppdragen.

Ett stort arbete och en del omläggningar av vägen har lett fram till den väg vi ser idag. Vi månar om vår väg och hoppas att man tar det försiktigt utmed den.

På denna hemsida kan man finna hur styrelsen ser ut med kontaktuppgifter, stadgar, stämmoprotokoll och styrelseprotokoll. Här finner du också en kalender där kommande gemensamma aktiviteter presenteras. 

Ta kontakt med oss

Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av senaste nyheterna direkt i din epostlåda.

 

Kontakt info

Östby vägsamfällighet
c/o Thomas Örtendahl

Alkalievägen 7A
445 33 Bohus

 thomas@ortendahl.com
 0738-333138

Facebook Twitter G+ Linkedin Pinterest RSS